t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích nintendo64 (kck) ẩn bài đăng này hiện

điều kiện: xuất sắc

Nintendo 64 with 2 controllers and 22games the games are
Super mario64
Goldeneye007
Silicon valley space station
Clay fighter 63 1/3
Cruis'n usa
Mortal kombat sub-zero
Turok
Wheel of fortune
All-star baseball 2000
Command&conquer
Nightmare creatures
Madden 2002
Wayne gretzkys 98 3d hockey
Resident evil2
Mortal kombat4
Turok dinosaur hunter
Star wars shadows of the empire
Gauntlet legends
Pokemon stadium
Disney pixar a bugs life
Duke nukem zero hour
Donkey kong64
If interested plz make me a reasonable offer
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6498639008

đã đăng:

đã c.n:

hay nhất [?]