t.lời

Đ.đăng

in

làm cho bài đăng này được yêu thích Airmega 300s wifi air purifier (Olathe) ẩn bài đăng này hiện

 1 2 3
I got this as a gift a few months ago and it's pretty much been in storage since. Both air filters are still in the plastic packaging.

From a smoke free home.

What do you have to trade?


Here is link to item

https://express.google.com/product/9405967454038539188_2789355766459278717_1699011?mall=WashingtonDC&directCheckout=1&utm_source=google_shopping&utm_medium=product_ads&utm_campaign=gsx
  • KHÔNG liên hệ với tôi về d.vụ hoặc chào hàng không y/c

mã tin: 6675421494

đã đăng:

hay nhất [?]